• تهران، انتهای یادگار امام جنوب خیابان امامزاده عبدالله پلاک 28

مهندس الهه اسکندری

مهندس الهه اسکندری

  • توسط های شاپ |
  • دیدگاه ها غیر فعال

 

«تأسیسات و تجهیزات ملل»- در یک فضای مردانه تأسیساتی حضور یک بانو باعث می شود که جو همواره سالم و پر نشاط باشد.

 

خانم الهه اسکندری در این مجموعه مسئولیت های سنگینی را بر عهده دارند که مهمترین آن هماهنگی میان ارکان ساختار تأسیسات و تجهیزات ملل است. وی مسئولیت پذیر، سخت کوش و دقیق است و بهترین نتایج از اقداماتی که به ایشان سپرده می شود را ارائه می دهند.