• تهران، انتهای یادگار امام جنوب خیابان امامزاده عبدالله پلاک 28

مهندس سعید مددیون

مهندس سعید مددیون

  • توسط های شاپ |
  • دیدگاه ها غیر فعال

«تأسیسات و تجهیزات ملل»- مهندس سعید مددیون برای ۱۵ سال مدیریت مجموعه تأسیسات و تجهیزات ملل را بر عهده داشته است. وی دارای مدارک متعدد از سازمان های آموزشی ملی در زمینه تأسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی است.