• تهران، انتهای یادگار امام جنوب خیابان امامزاده عبدالله پلاک 28

خدمات ما

بازدهی بالای محصولات و خدمات

  «تأسیسات و تجهیزات ملل»- بازدهی در محصولات یکی از شاخص های مهم در تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است.

دریافت خدمات در یک پکیج

«تأسیسات و تجهیزات ملل»-  در حوزه تجهیزات و تاسیسات عمدتا فروشگاه کار فروش و نصب را انجام

امتیازات ویژه برای مشتریان

«تجهیزات و تأسیسات ملل»- امتیازات مشتریان یکی دیگر از جنبه های رقابتی در تجهیزات و تأسیسات ملل

محصولات ارزان

  «تأسیسات و تجهیزات ملل»- محصولات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ارزان در بازار ایران وجود دارند.

تامین، نصب، تعمیر و نگهداری

«تأسیسات و تجهیزات ملل»- تأمین یکی از مهمترین مراحل در تجهیز است. اگر تأمین قطعات و تجهیزات

خدمات ارزان

  «تجهیزات و تأسیسات ملل»- خدمات ما در مجموعه تجهیزات و تاسیسات ملل، شامل نصب، تنظیم، راه

ما ۱۰ سال
سابقه داربم

3000

مشتری

2500

پروژه ها

1000

افتخارات